neděle 21. srpna 2011

8.5.2011 - Anglický park - zámek Slatiňany

Vraceli jsme se v pozdní odpoledne z Chrudimi.
A vznikl nápad ... co se takhle cestou zpět zastavit ve Slatiňanech.
A podívat se do zámku.
Protože jsem dorazili až kolem pátá hodiny tak nám nezbylo nic jiného, než se se vydat na procházku Anglickým parkem.
A slíbili jsme si, že se sem určitě zanedlouho podíváme (a to jsme netušili, že si na prohlídku zaámku budeme muset takřka rok a půl počkat ... až do konce srpna roku 2012).

Zámecký park ve Slatiňanech vznikl již na konci 18. století (1796) na popud majitele - knížete Karla Auersperga. Park byl menší, neměl oplocení a volně přecházel lesoparkem v oboru (dnes známou pod názvem Slavická, kde žije jelenní a muflonní zvěř). V letech 1846–48 za knížete Vincence Karla Auersperga doznal park velkých změn a vzniklo též oplocení. Jeho syn František Josef Auersperg v roce 1879 nechal postavit domek pro hlídače parku a v roce 1888 vznikl vnitřní plot a rybník. Vnitřní plot rozděloval zámecký park na "uzavřenou" a "otevřenou" část. Uzavřená část byla určena jen pro členy knížecí rodiny, oteřená i pro veřejnost - avšak jen přes den. Zbytky rozdělovacího plotu můžete vidět při vstupu do parku od zámecké budovy.

V areálu anglického parku se nachází několik zajímavých stavení. Především je to komplex dětského hospodářství, které bylo určeno k nenásilné výchově hospodaření auespergských dětí. Hospodářství je vlastně zmenšeninou venkovského stavení - je zde hlavní budova, seník, stáj a další.
Z botanického hlediska je slatiňanský park bohatou sbírkou dřevin. Z jehličnanů jsou hojně zastoupeny cypříšky, zeravy, zajímavé jsou kryptoméria japonská, cedr atlasský a mnoho dalších. Z listnatých stromů v parku najdeme celou řadu buků (Fagus sylvatica ´Asplenifolia´, ´Atropunicea´, ´Pendula´). Červenolistý buk rostoucí poblíž sochy koně je prý nejmohutnější exemplář v České republice. Obvod kmene tohoto chráněného stromu je 6 metrů a v roce 2007 vyhrál anketu o Nejkrásnější strom Chrudimska. K dalším zajímavým exemplářům můžeme zařadit jerlín japonský, jinan dvoulaločný, šácholan přišpičatělý, či liliovník tulipánokvětý a opět mnoho dalších.

V současnosti se pro park připravuje dokumentace k celkové revitalizaci zeleně, staveb, cest a oplocení.
V roce 2012 vyšel nový průvodce zámeckým parkem, kterého si můžete zakoupit na pokladně zámku. Na vytvořeném prohlídkovém okruhu se dozvíte zajímavosti anglického slatiňanského parku včetně jeho historie a dendrologických zvláštností.

Žádné komentáře:

Okomentovat