pátek 1. dubna 2011

Den 11. - Betlém

Po nepříjemném probuzení následovala rychlá snídaně a o půl osmé odjezd Betléma.
Navštívili jsme Chrám narození, Mléčnou jeskyni, Pastýřská pole místo narození sv.Jana Křtitele.
Před návratem do hotelu jsem ještě navštívili město Jerycho (archologické vykopávky).
 
Před vystoupením z autobusu jsme se dozvěděli, že zítra je šabat a že nám jídlo na zítra připraví,
ale nebude ohřáté.
Pokud ho budeme chtít mít teplé, musíme si ho ohřát sami.
V mikrovlnce.
A to jsme v  luxusním několika hvězdičkovém hotelu Jeruzalem Gate.
 
Po vydatné večeři se ještě většina z nás vypravila do společenské místnosti, kde proběhlo společné představení.

Změna času ... podruhé

Dnes ráno (v pátek 1. dubna) nás probudilo nepříjemné hlasité bouchání na dveře.
Že prý je 6:30 a za půl hodiny už je snídaně.
 
A my všichni žili v přesvědčení, že 5:30.
Takže jsme hodinu ztratili ...
 
Bohužel náš izralský průvodce (pan Ruben, 75 let) nám to nějak zapomenul říct.
A na začátku zájezdu ... první den nám tvrdil, že čas se mění až někdy o Velikonocích ...
 

Den 10. - Zeď nářků

Dnc ve čtvrtek jsme jsme vystoupili na Sion.
Navštívili jsme místo Poslední večeře a hrob hrále Davida.
V podvečer jsme uděli krátkou okrožní jízdu koelm parlamentu (Knessetu)
a zastavili jsem u izraelskéhj symbolu Menora.
 
Také jsme navštívili starý Jeruzalém, západní hradby,Chrámovou horu a Zeď nářků, židovskou horu a čtvrť Cardo.