čtvrtek 31. března 2011

Den 9. - Jeruzalém (Olivová hora)

Ráno jsem vyjeli na Olivovou horu a viděli jsem nádherné panorama Jeruzaléma.
Zastavili jsem v chrámu Nanebevstoupení.
Sešli jsmedolů podél židovského hřbitova do Getsemanské zahrady (kde jsou prastré olivy).
Navštívili jsme kostelék Dominus fleit, chrám Národů chrám Pater Noster a přes údolé Cedron jsme šli městskou branou k chrámu sv.Anny a Ecce Homo.

Pokrqačovali jsem Křížovou cestou Via Dolorosa do chrámu sv. Hrobu

úterý 29. března 2011

Den 8. - Koupání v Mrtvém moři

Ráno po ranní mši jsem vyjeli směrem na Jeruzalém.
Jeli jsme podél Mrtvého moře.
Zastavili jsme v .... hora
Vyjeli jsem lanovkou na stolovou horu
Několik minut před pátou hodinou jsme přijeli k Mrtvém moři, kde jsmě měli hodinu na vykoupání.
A pár minut po šesté jsme již jsem vyrazili do hotelu Jeruzalem Gate v Jeruzalámě.
Večer jsem opět absolvovali noční procházku, kde jsem prošli jak arabskými tak i židovskými čtvrtmi.
A dorazili jsem k branám starého města.
Cestou jsem minuli hlavní autobusové nádraží , kde před vchodem bylo několik bezpečnostních rámů
s ochrankou.

pondělí 28. března 2011

Den 7. - Výstupp na Mojžíšovu horu v Egyptě a návrat do Izraele

Zhruba kolem jedné hodiny v úterý 28.3.20 v noci jsem dorazili na parkoviště u kláštera a kolem půldruhé jsem vydali na výstup.
Klášter je výšce zhruba 1500 metrů.
A vrcholek Mojžíšovy hory je vysoký 2285 metrů.
Jdem úplně po tme jen za svitů baterek nejprvepo písčité půdě, pak je to směs hlíny a kamení a v závěru naší výpravy stoupáme cca 40 minut po kamených schodech.
A první šťastlivešjí dorazili již kousek po páté hodině.
A kolem půl šestá začalo nádné svítání
Po povinné skupinové fotce jsem ještě zazpval hymnu a šli jsem dolů.
Od parkoviště nás kousek po deváté autobusy opět odvezli do restaurace na snídani.
Následně v 10:30 jsme vyrazili směr na Izraelské hranice.
Cewstou jsem však měli defekt a náš autobus se stal nepojízdným (údajně vytekla hydraulická kapalina).
Přesto naši průvodci dokázali blskově zajistit náhraduv podobě 2 taxíků pro cca 14 až 16 osob
Izraelská kontrola byla velmi přísná, přesto jsem však již o půl čtvrté seděli všichni v autobuse na izraelském území a těšili se na sprchu.

A ještě k bezpečnostní prověrce na letišti před příletem do Izraele

Celá bezpečnostní prověrka státu Izrael je založena na faktu, kdo Vás zná?
Kdo může potvrdit Vaši minulost ze společné skupiny cestujících do Izraele.
Takže pokud chcete mít co nejmenší problémy,
doporučuji následující ... (platí i pro individuální turistiku)
- Pokud pracujete dlouhodobě u jedné firmu (připravit si např. potvrzení o zaměstnání)
- pokud máte vlastní www stránky, kde jsou "cestovní zprávy" a fotky, připravte si výtisk alespoň hlavní webové stránky (s adresou)
- pokud cestujete ve skupině, prověrku urychlíte, když si vzájemně potvrdíte totožnost
(jak dlouho se znáte, kde děláte, co děláte)
- ideální je cestovat jako radina (manželský pár)
- pokud cestuje do Izraele podruhé, je bezpečnostní prověrka již jednodušší
- pokud máte v pase razítko Sýrie, Egypta, ... dorporučuji si vyřídit nový (lze mít současně až 10 pasů ...tuším)

Den 6. - Mořský život a odjezd do Egypta

Po snídani v neděli 27.3.2011 jsme odjeli v 7:30 na mši svatou do zdejšího kostelíku.
Nebyl to však kostelík v našem slova smyslu.
Bylo to v podstatě malá místnost mrňavá místnot, která se zvenku tvářila jako mrňavý rodinný domek.
A pak následoval výlet na skoro celý den do zdejší vyhlášené atrakce Podvodní observatoře.
Což je vlastně několik pavilónu, kde dle předem vyhlášenných časů probíha krmení velkých želv,
a žraloků jak ve vnitřním, tak i venkovním akváriu.
Dále zde byl pavilóm s promítáním filmů nebo vyhlídková věž či možnost sledovat skrz sklo pravý podmořský život.
Chvíli po  17: hodin jsme udělali autobusem ještě krátkou okružní jízdu městem Eilat a vydali se nad Egyptské hranice.
Pasová i celní kontrola proběhla bez problémů.
A v cca 23 hodin jsme dorazili do cíle naší cesty.
K úpatí Mojžíšovy hory.
Ale před tím jsme se zastavili v restauraci a kolem půlnoci jsme ještě objížděli bazary a obchůdky, které byly otevřené speciálněpro nás (za speciální ceny). 

Jaký je vlastně čas v Izraeli ?

U nás doma (tedy v České republice) se měnil čas o víkendu 26. - 27. března.
Ale vzhledem k tomu, že v Izraeli se čas mění  (na letní) až kolem našich
Velikonoc (tedy na konci dubna), tak je v tomto krátkém období cca měsíc a kousek čast stejný.
Tedy ...
momentálně je čas v ČR shodný s časem v Izraeli.

Den 5. - průjezd Izraelem

V sobotu ráno zhruba v 7:45 hod jsme naložili všechny naše kufry a batohy a s cca 15 minutovým zpožděním jsme se vydali na skoro 400 km dlouhou cestu do Eilatu, kde na nás čeká ubytování na příštích několik dnů.
Až v autobusu jsme se dozvěděli, že program máme mírně posunut.
Zítra (v neděli ve 2 hodiny ráno) jsem měli na Sinaji (Sinajský poloostrov v Egyptu) stoupat na Mojžíšovu horu.
Místo toho jsem se večer ubytovali.
A hranice do Egypta budeme překračovat teprve až zítra (v neděli v cca 15 hodin).
Mojžíšova horu nás čeká až v pondělí ve 2 hodiny ráno.
Dnes jsme se zastavili v národním parku v Bet Shean.
kde jsem krátce shlédli starořímské a byzanstké památky ...
Cestou z oken autobusu jsme viděli zkamenělou Lotovu ženu, Mrtvé moře ...
Před 18 hodinou jsem přejeli do Eilat (nejvýchodnější město Izraele) a ubytovali jsme se v hoteu v Astral Vilage (noc zde normálně stojí cca 55 USD).
Po večeři v 19 hodin jsme opět vyrazili ve stejném složení v 21 hodin na noční procházku nejen městem, ale i přístavištěm.

pátek 25. března 2011

4. den - Nazareth (pátek)

Ráno za mírně podmračeného počasí jsme vyjeli v 7:30 místního času (oproti České republice je v Izraeli  časový posun +1 hodina) směrem na Nazareth.

Cestou v autobuse se dozvídáme (mimo jiné), že v pátek Izraelci končí dřív v práci.
V sobotu se nepracuje.
A pracovní týden začíná nedělí.

Takže mám velmi naspěch, abychom i dnes vše stihli ... aby například už nebolo ve 3 hodiny odpoledne zavřeno.

Cestou do Nazarethu jsem se zastavili na ochutnávku vín v Káně Galilejské, které se i dala koupit.
Po návštěvě Wedding Church jsem s mírným zpožděním dojeli do Nazarethu, kde jsem měli možnost nejen navštívit bazilku zvěstování, Mariinu studnu ale také sezúčastnit bohoslužby (v arabštině).

V městečku Akko jsem krátce lehce poobědvali, prošli jsme podzemním labyrintem a prohlédli si odkrytý křižácký hrad ... je odkryt částečně ... a práce stále pokračují (v minulosti byl plně zasýpán).

Na závěr dne jsem dojeli do Stella Maris na hoře Karmel.
A po prohlídce jsme si v přístaviště měli možnost nafotit západ slunce.

A zítra je den přesunu ... do Egypta
čtvrtek 24. března 2011

3. den - deštivý (čtvrtek)

Po snídani jsem za krásného počasí vyrazili z hotelu EDEN v Tiberias směrem k pramenům Jordánu.
A cestou jsem se postupně nořili do zamračeného počasí.

U jednoho z pramenů Jordánu jsme vystoupili ještě vystoupili za sucha.
Ale během několika minut se strhnula pravá průtrž.
Přesto se nám podařilo udělat několik fotek a dojít i k jednomu z pramenů Jordánu.

Následně jsem vyjeli na Golanské výšiny, kde jsme se jen otočili (autobusem).
Pro vytvalý déšť jsme ani nevystoupili a bohžel jsem ani pro špatné počasí neviděli na syrské území.

Cestou jsme si udělali krátkou přestávku na oběd a pokračovali jsem na Horu Blahoslavenství.
Zde jsem museli asi hodinku čekat, neb jsem přijeli v době siesty.
Navečer jsme přijelik Jardenitu - k přírodní křitelnici na břehu Jordánu (a zde jsme si také obnovili křest).
Po večeři ještě následovala ochutnávka bílého a červeného izraelského vína.

A nezbytná poznámečka na závěr:
Podařilo se mi najít trošičku času a doplnit fotky i u předchozích dnů

Izrael 2011 - 2. den (plný zážitků - středa)

vzhledem k velmi pokročilé noční době ... jen velmi stručně (pokusím se doplnit někdy později)

- výlet do Tabgha (místo, ke Kristus učinil zázrak a nasytil zástupy lidí rozmnoženými chleby a rybami)
- plavba lodí po Galilejském jezeře
- chrám Petrova primátu
- Kafarneum (stará synagoga často navštěvovaná Kristem)
- výjezd taxíky na horu Tábor
a pozdně noční procházka po Tiberiasa zítra jedeme na Golanské výšiny

úterý 22. března 2011

Izrael 2011 - 1. den (přistání v Izraeli)

Před přistání jsem se prošel letadlem a objevil jsem volnou řadu míst tří sedadel u nouzového východu. Tak jsem si je zabral pro sebe a mohl jsem se kochat pohledem z okénka.
Přitom jsem také z GPSky zjistil, že jsme ve výšce 10 km a letíme rychlostí kolem 850 - 860 km/hod.

V Tel Avivu jsem přistáli asi s 6ti minutovým zpožděním.
Kratké zdržení nastalo u výdeje kufrů, kdy jeden z účastníků se stále nemohl dočkat kufru.

Poté jsem vyšli ven před halu, nastoupili do autobusu a spolu s izraelským průvodcem a vyjeli směrem do Tiberias.

Cestou jsme na 1/4 hodinky zastavili Caesarea Přímořská, kde jsme se podivali na akvadukt. 


Do Tiberias jsme dorazili zhruba v 19:30 místního času (posun o 1 hodinu oproti ČR).
Po večeři formou volného výberu v hotelu EDEN (který se v prospektech tváří jako 3 hvězdičkový)
jsme měli volno.

A přitom jsem se také dozvěděli, že zítra - druhý den budeme mít program dne třetího.
Je to z důvodu zhoršujícího se počasí.
Tak snad nám zítra vyjde výlet lodí po galilejském jezeře.


Izrael 2011 - 1. den (odlet)

Autobus přijel do Nového Veselí o více 10 minut dříve (v 3:25 hod). Takže jsem si musel dát i s kufrem (16,5 kg těžkým) mírný poklus z kopečka až na náměstíčko. Ale nakonec jsme všichni stejně čekali více 15 minut na novoveselského pana faráře.
Z Nového Veselí autobus vyrazil do Ostrav nad Oslavou, Radostín a do Měřína, kde ještě nastupovali další lidé z naší 50-ti členné skupiny. A následně po dálnici jsme již ujížděli na letiště - směr Praha Ruzyně.
Do Ruzyně jsme dorazili v cca 6:20 hod., kde jsem se přesunuli do haly a čekali na našeho průvodce pana Aleše Strnada. Zhruba 7:20 se nás (jako celé skupiny) ujal sám osobně pražský prvovozní ředitel aerolinek ELAL, který nám krátce něco pověděl o bezpečnostní prověrce.
Bezpečnostní pohovor
... si zaslouží samostatnou kapitolu. Jakousi souhrou náhod jsem stál v první v řadě. Předložil jsem tedy pas, načež si mne pracovníci začali hledat ve svých poznámkách. Pak mi řekli, že mám čekat. A brali postupně jednoho za druhým (co stáli za mnou). Takhle mne předběhlo asi 6 lidí, kteří po krátkém pohovoru odevzdali zavazadla a pokračovali dále.
Až jim to všem bylo divné, cože jsem to zač, že nepokračuji dále ...
:-)
Pak si mne najednou vyzvedl jiný pán a začel mne propírat svými dotazy.
Jak jsem se dozvěděl o zájezdu, koho znám osobně, jak se jmenují a abych na ně ukázal prstem ...
Pak mi vrátil pas a poslal mne kouta, abych čekal a že si mne někdy vyzvedne.
Mezitím odbavil bleskurychle 1 jiného člověka z naší výpravy.
A zase si mne pozval zpět.
A zase znova ty samé otázky.
Koho znám osobně a abych na ně ukázal prstem a odkud cestuji a kolik nás jede.
A kolik lidí nastupovalo v naší vesnici
A to už se zdál mírně uspokojen a přešel na další bateri otázek.
Jestli  je to můj kufr, jestli jsem si ho balil sám, jestli něco vezu s sebou do Izraele, jestli mi někdo dal nějaký dárek, který vezu s sebou, někoho tam znám nebo jsem se s ním setkal ... a tak dále ...
A pak začal probírat znovu mou minulost ...
Jestli jsem v uplynulých letech byl na Středním a Blízkém Východě ... a začal jmenovat Sýrii, Jordánsko ...
:-)
No tak jsem se přiznal ... že jsem se před několika měsíci vrátil ze Sýrie.
A milej bepečnostní pán se nadechl a spustil novou palbu otázek jako vodopád.
Koho tam znám a byl jsem tam individuálně a co jsem tam dělal, proč jsem tam jel a s kým jsem se tam setkal, ...a kde všude jsem byl ...
A když se nadechoval k dalším otázkám, tak jsem ho předešel.
Nadechl jsem se já. A vytáhnul jsem z kufru všech 5 vytištěných cestovních zpráv.
Tak bez otázek v tom začal listovat.
A toho jsem využil a vytáhnul jsem ještě pohlednici (s internetovu adresou http://www.cesticky.info/), kterou jsem mu věnoval.
A pak se mi přiznal, že ho to zajímá ...
:-)
ty moje cestovní zprávy.
A bylo po bezpečnostní prověrce.
To by člověk neřekl, co udělá takovej korunovej úplateček (v podobě pohlednice).
Odbavení zavazadel
Tam jsem hodil kufr na pás u jiného pána (řekl že má 16,4 kg). 
A pak baťůžek, na který také dali vysačku.
A návdavkem na mne zavčeli, že je velikej (a že se asi nevejde do schránky na palubě letadla).
A po krátkém čekání na zbytek skupiny jsme se přesunul ke Gate B07 (skrz paní, která znovu zkontrolovalal náš palubní lístek a pas).
Osobní prohlídka před nástupem
... si také zaslouží odstaveček. Po cca 1/2 hodinovém nudném čekání (kdy jsem aspoň pozorovali, jak před 9 hodinou ranní přístává naše letadlo ELAL Boeing 737-800 a jak vykládá kufry) jsem přes tlusté bezpečnostní sklo napověděl "svému" bezpečnostnímu pracovníku, že mu cosi vypadlo z kapsičky u košile, když kontroloval, zda-li není něco pod židličkama.
Krátce před 10 hodinou se spustila osobní prohlídka.
Všechno vyndat z kapes. Projít rámem. Osobní počítač musel na prohlídku extra.¨
Pak si mne všude nějakej chlíp ošahal. Zepředu ze zadu, po-odhrnul mi nohavice, zdali mi nekouká něco z bot. A jiné chlapík mi nakukoval do batohu a chtěl vidět všechny kapsy a kapsičky. Zejména ho velmi zajímala moje fotografická výbava, kterou viděl na rentgenu.
A pak jsem znovu narazil při kontrole pasů na "svého" bezpečnostního pracovníka.
A to už se mi skoro klaněl ... Pane Jelínek, já Vás znám, Vy nemuste vytahovat pas. Můžete pokračovat dále.
Takže ten korunovej úplateček v podobě pohlednice opravdu zabral.
Tak jsem jednou zase byl za hvězdu ... že jako jedinný jsem prošel be předkládání pasu.
Následně jsem ještě cca 20 minut čekali, než otevřou další vstup, který kontroluje palubní vstupenky a odtrhává si je.
V ruce mi zůstal krátký ústřižek s čárovým kódem a vydal jsem se několik minut před 10 hodinou prstem do letadla.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem v letadle potkal většinu bezpečnostních pracovníků, kteří nás na letišti "dusili".
Tedy Izraelských.
A všichni seděli kolem mne ...
:-)

Takže celou cestu bylo o moji bezpečnost postaráno ...
Toto je také motivace, jak dělat svou práci stále a pořádně ...
V 10:20 se letadlo po krátkém rozjedu v rychlosti zhruba 270 km/hod odlepuje od země.
Krátce na to dostáváme oběd.
Chvílemi chodí obsluha a nabízí vodu.
A pokud tohle povídání čte můj bezpečnostní pracovník, tak že ho zdravím.
A děkuju mu za návštěvu ...
:-)
A úplně na závěr si zde jetě musím poznamenat číslo letenky: YI6C68.
Pokusím se podle ní zjistit, zda-li při zpáteční cestě budu sedět u okýnka.
Za necelu hodinu budeme přistávat, tak já se ještě půjdu projít po letadle ...

Napsáno 22.3.2011 v 14:11


Izrael 2011 - Panoramatické fotky

Pro nedočkavce, jako jsem třeba já ...
... nádherné panoramatické pohledy nejen z české republiky a i zněkterých zemí světa jsou na adrese www.virtualtravel.cz.

A zde jsou panoramatické fotky z Jeruzalému a od Mrtvého moře.

pondělí 21. března 2011

Izrael 2011 - 1 den před odjezdem

Od cestovky CK VIA Petrov jsem před několika dny obdžel trošičku informací.
Autobus Nové Veselí --> letiště Praha Ruzyň odjíždí v úterý 22.3.2011 v 3:35 hod.

Odlet do Izraele
Letíme s ELAL. Letadlo startuje v úterý 22.3.2011 ráno v 10:20 a měli bychom letět Boeing 737-800 (nástup v terminálu 1 na letišti Praha Ruzyně)
Přistát bychom měli v 15:05 v Tel Aviv Yafo - Ben Gurion International (terminal 3).
Číslo letu je LY522 (cena 321,87 USD).
Délka letu je 3:45 hod.

Počasí v Izraeli na následující 3 dny
Počasí u nás na Vysočině je slunečno (a sem tam pod mrakem), teplota venku je 4 st.
V Tel Avivu hlásí na úterý a středu 19 st. a čtvrtek 16 st.. A stále přeháňky.
A v ostatních částech Izreale nebude o nic lépe.
Tiberias deštivo (14 - 15 - 12 st.), Nazareth také deštivo (15 - 15 - 12 st.),
Jeruzalém pod mrakem a od středy přeháňky (17 - 16 - 13 st.) a Haifě nebude o nic lépe (deštivo 17 - 17 - 14 st.).
Tak doufejme, že v závěru týdne se vyčasí a chytneme i trochu sluníčka.
Na adrese www.weather.com je dlouhodobá předpověď pro Tel Aviv Yafo.

Přílet do ČR (návrat)
Návrat by měl v neděli 3. dubna 2011 (cena 316,21 USD), start 18:55 z Tel Aviv Yafo,
přistání 22:10 v Praze Ruzyně (terminal 1).
Délak letu bude o cca 1/2 hodiny delší ... 4:15 hod.
Zpět poletíme opět s ELAL a letadlem Boeing 737-800 a číslo letu je LY521

Jen pro zajímavost ... zpáteční letenka tedy stojí 638,08 USD (to je cca trochu přes 11 000 Kč).
(ale my již máme vše zaplaceno).

Program
Velmi stručný program je v tomto dokumentu.
Podrobnější informace jsou v tomto dokumentu (vše ve formátu PDF).

pátek 18. března 2011

Izrael 2011 - 4 dny před odjezdem

Na Vysočině začal padat sníh. Teploty se pohybují kolem 0 st. C.
A v Izraeli teploty také poklesly.
Pohybují se kolem 19 - 22 (oproti dřívějším 22 - 24 st. C)

:-)

pondělí 7. března 2011

Izrael 2011 - den 0. (neděle 22.1.2011)

Přípravy na poutní výlet do Svaté země začínají v roce 2010 návštěvou oddělení cestovních dokladů v Městském úřadu Žďár nad Sázavou, kde si žádám o v pořadí již druhý pas.
A proč druhý pas ?
V roce 2010 jsem s partou kluků (v rámci již v pořadí páté expedice) podniknul dobrodružný výlet autem až do Sýrie.
No a … Izreal a Sýrie spolu moc nekamarádí.

Poutní výlet zajišťuje cestovní kancelář VIA PETROV z Brna .
A její zástupci přijeli v sobotu 22.1.2011 do Nového Veselí, kde nám na faře dali spousty cenných rad a informací a také promítli krátké video.
 
Odkazy: