čtvrtek 26. července 2012

7.7.2012 - labská elektrárna Hučák

V letošním roce (2012) oslaví labská elektrárna HUČÁK významné jubileum - již 100 let od zahájení dodávek elektrické energie.
Snad právě proto jsme se rozhodli pro návštěvu v místním informačním centru (které je umístěno v těsném sousedství elektrárny).
Navštěva expozice, která je věnovaná obnovitelným zdrojům je možná kdykoliv v průběhu otevírací doby 09:00 - 16:00 hodin. Prohlídka malé vodní elektrárny se koná pravidelně každou sobotu a neděli ve 14 hodin v doprovodu průvodce.

Historie:
Výstavbě labské elektrárny předcházela regulace Labe započatá roku 1907, jejíž součástí bylo zrušení starého jezu „Hučáku“. Projekt stavby vodního díla vypracoval tehdejší ředitel Elektrických podniků pražských prof. ing. K. Novák, který upozornil, že vodní elektrárna na tak proměnném toku musí mít parní rezervu. Parní elektrárna vybudovaná roku 1909 byla tedy první etapou tohoto díla.
Roku 1910 v rámci 2. etapy výstavby byla zahájena stavba jezu, mostu a turbínové stanice pro hydroelektrárnu. Vodní turbíny začaly dodávat elektrickou energii na počátku roku 1912. Stavba betonového mostu se segmentovým jezem byla dokončena již koncem roce 1911.
Ve 3. etapě roku 1912 byla rozšířena kapacita elektrárny o velkou parní turbínu. Výstavba pokračovala dalšími etapami po 1. svět. válce v letech 1923, 1926 a 1930, kdy byla elektrárna stavebně ukončena.
Architekura:Vnější architektonickou podobu Labské elektrárny "Hučák" v secesním slohu navrhl arch. František Sander. Režné cihelné zdivo, plastické omítky a pískovec vtiskly budovám osobitý ráz. Půdorysně má elektrárna tvar písmene L. Příčné kratší křídlo s dominantní věžovou budovou přiléhá k jezu. Štít věže s mansardovou střechou má pod hodinovým ciferníkem plastický znak Hradce Králové provedený v omítce.


Ústředním prostorem příčného křídla je strojovna s původními vodními turbínami formi KOLBEN.
Křídlo podél toku Labe v délce 160 m je hmotově členěno dvěmi dvojicemi hal, které se pohledově uplatňují svými lomenými štíty s prosklenými půlkruhovými střechami a jejich nástavbami. Kromě rozvodnových hal jsou zde umístěny transformátory, dílny, garáže, v patře kanceláře.
Most u elektrárny má 3 pole – dvě na rozpětí 18 m, ve kterých je zabudován segmentový jez a třetí na rozpětí 15 m, ke kterému je připojeno křídlo elektrárny s vodními turbínami. Na mostních pilířích jsou umístěny kiosky se zařízením pro ovládání jezu a sloupy s veřejným osvětlením. Šířka mostu je 5 m a délka 57 m.

Odkazy:
Virtuální prohlídka:

Video:
Turistická známka:


Turistická nálepka:1 komentář: