středa 15. února 2012

Genealogie: Nemoci a příčiny úmrtí v historických matrikách

Jak se prokousávám stále ke starším a starším zápisům v matrikách, příbývá v nich německých a latinských zápisů. Ale bohužel obvykle platí, že čím starší zápis, tím také horší kvalita (i v čitelnosti). Někdy je obrovským úspěchem i rozluštění jednotlivých písmen.
Ale když nelze torzo slova s čím porovnat tak vzniká velký problém. 
Níže uvedený  seznam slovíček by snad mohl v takových případech pomoci.


Abbruchbluttung - krvácení při potratu
Abdominaltyphus - tyfus břišní
onemocnění přenášené stravou a kontaminovanou vodou, projevuje se vysokými horečkami, bolestí břicha, průjmem
Abmagerung - úbytě, chřadnutí, vyhubnutí
příčinou bývá tuberkulóza, nádorové onemocnění nebo sešlost věkem
Abzehrung - úbytě, chřadnutí, vyhubnutí
příčinou bývá tuberkulóza, nádorové onemocnění nebo sešlost věkem
Acrinia renatis - selhání ledvin
Adynamia - sešlost věkem
Adynamia cortis - selhání srdce, srdeční slabost
Adynamie - sešlost věkem
Akutbauch - akutní břicho
jsou zahrnuty příčiny jako zauzlení střev, prasklý žaludeční vřed, zánět slepého střeva, žlučové kameny apod.
Alhus - malomocenství
také lepra, často probíhá bez příznaků a s výjimkou kožní formy není příliš nakažlivá, destruktivní forma napadá nervy a dochází k odumíraní tkání
Alterhalber - sešlost věkem
Alterschwäche - sešlost věkem
Angina diphterica - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Angina membranacea - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Anthrax - snět slezinná
někdy nazývaná uhlák, projevuje se podle způsobu infikace. V případě kožní varianty dochází k zčernání kůže, proto uhlák.
Anthraxbeule - snět slezinná
někdy nazývaná uhlák, projevuje se podle způsobu infikace. V případě kožní varianty dochází k zčernání kůže, proto uhlák.
Aphtenseuche - slintavka
Apoplexia cardiaca - srdeční mrtvice
Apoplexia cerebri - mozková mrtvice
Appendictis - zánět slepého střeva
Auplavice - úplavice
infekční průjmové onemocnění, doprovázené vysokou dehydratací
Auplawka - úplavice
infekční průjmové onemocnění, doprovázené vysokou dehydratací
Ausblutung - vykrvácení
Ausgelassener - psotník
křeče s bezvědomím vyskytující se u malých dětí
Aussatz - malomocenství
také lepra, často probíhá bez příznaků a s výjimkou kožní formy není příliš nakažlivá, destruktivní forma napadá nervy a dochází k odumíraní tkání
Barpel - neštovice
Bazillenruhr - úplavice
infekční průjmové onemocnění, doprovázené vysokou dehydratací
Bergsucht - zaprášení plic, havířská dušnost
Beulenkrankheit - mor
Beulenpest - mor
Blattern - neštovice
Blutschlag - krvácení do mozku
Blutsepsis - otrava krve
Blutspeien - chrlení krve
většinou následek tuberkulózy
Blutspucken - chrlení krve
většinou následek tuberkulózy
Blutsturz - chrlení krve
většinou následek tuberkulózy
Brajny - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Brand - sněť
Bräune - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Brustwassersucht - voda na plicích
Bubo - dýmějový mor
Bubonpest - dýmějový mor
Čtvernice - malárie čtyřdenní
Darmruhr - úplavice
infekční průjmové onemocnění, doprovázené vysokou dehydratací
Darre - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Darrfieber - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Darrsucht - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Dennička - malárie tropická
Diarrhoea epidemica - úplavice
Diphterie - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Diphteritis - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Disenterie - úplavice
infekční průjmové onemocnění, doprovázené vysokou dehydratací
Dřístačka - úplavice, průjem
infekční průjmové onemocnění, doprovázené vysokou dehydratací
Durchfall - průjem
Durchlauf - průjem
Eclampsi infantum - psotník
křeče s bezvědomím vyskytující se u malých dětí
Eklampsie der Kinder - psotník
křeče s bezvědomím vyskytující se u malých dětí
Emphysema - rozedma plic
Entkräftung - sešlost věkem
Fabelsucht - padoucnice
Faulfieber - břišní tyfus
onemocnění přenášené stravou a kontaminovanou vodou, projevuje se vysokými horečkami, bolestí břicha, průjmem
Febris calida - břišní tyfus
onemocnění přenášené stravou a kontaminovanou vodou, projevuje se vysokými horečkami, bolestí břicha, průjmem
Fraisen - psotník, božec
křeče s bezvědomím vyskytující se u malých dětí
Fraiss - psotník, božec
křeče s bezvědomím vyskytující se u malých dětí
Frieseln - zarděnky
Gallenfieber - břišní tyfus
onemocnění přenášené stravou a kontaminovanou vodou, projevuje se vysokými horečkami, bolestí břicha, průjmem
Genickstarre - tetanus
Geschwulst - otok, tumor, nádor
Gicht - dna
nemoc způsobuje vysoká hladina kyseliny močové v krvi, později se projevuje silnou bolestí kloubů
Halskrankhei - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Herzchlag - srdeční mrtvice
Hirnschlag - mozková mrtvice
Hlavnička - břišní tyfus
onemocnění přenášené stravou a kontaminovanou vodou, projevuje se vysokými horečkami, bolestí břicha, průjmem
Hund - spála
projevuje se zánětem mandlí a horečkou
Hundswut - vzteklina
Kňahně - neštovice
Knollsucht - malomocenství
také lepra, často probíhá bez příznaků a s výjimkou kožní formy není příliš nakažlivá, destruktivní forma napadá nervy a dochází k odumíraní tkání
Koge - mor
Konvulse - psotník
křeče s bezvědomím vyskytující se u malých dětí
Korsen - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Lachmuskelkrampf - tetanus
Lähnung - obrna
Lakotě - tuberkulóza u dětí
staročeský výraz
Lebendschwache - slabost k životu
u dětí, které zemřely hned po porodu, nedonošené děti
Lumpersucht - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Lungeblutung - krvácení z plic
Lungenschwindsucht - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Lungensucht - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Lyssa - vzteklina
Marasmus senilis - sešlost věkem
Masern - spalničky
projevuje se horečkou až k 40°C, kašlem a vyrážkou
Mázdřivka - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Paralyse - ochrnutí
Pest - mor
Pestbeule - mor
Pneumonia crouposa - zánět plic
Pocken schwarze - neštovice
Rabies - vzteklina
Röteln - zarděnky
Rotenhund - spála
projevuje se zánětem mandlí a horečkou
Rotsucht - spalničky
projevuje se horečkou až k 40°C, kašlem a vyrážkou
Rubeola - zarděnky
Rygle - spalničky
projevuje se horečkou až k 40°C, kašlem a vyrážkou
Scharlach - spála
projevuje se zánětem mandlí a horečkou
Scharlachfieber - spála
projevuje se zánětem mandlí a horečkou
Schleimfieber - tyfus
onemocnění přenášené stravou a kontaminovanou vodou, projevuje se vysokými horečkami, bolestí břicha, průjmem
Schleimschlag - tyfus
onemocnění přenášené stravou a kontaminovanou vodou, projevuje se vysokými horečkami, bolestí břicha, průjmem
Schlundbräune - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Schwinde - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Schwindsucht - tuberkulóza
dříve nazývaná souchotiny, nejčastěji napadá plíce a projevuje se kašlem, horečkou, malátností a ztrátou hmotnosti
Skrofeln - krtice
Skrofelsucht - tuberkulóza uzlin
Stickkatar - záškrt
nemoc napadá mandle, při neléčení dochází k vysokým horečkám a zánětu sliznice. Často přerůstá do zánětu srdečního svalu a různých forem obrny.
Tollsucht - vzteklina
Tollwut - vzteklina
Typhus - tyfus
onemocnění přenášené stravou a kontaminovanou vodou, projevuje se vysokými horečkami, bolestí břicha, průjmem
Ulcus venticuli - žaludeční vřed
Unglücklich Geburt - nešťastný porod
Wassersucht - vodnatelnost

1 komentář: