pátek 7. října 2011

Sýrie 2010: historické vesnice zapsané na seznam UNESCO

V roce 2010 v rámci naší již 5. expedice jsme putovali  po Sýrii.
A jasně, že jsme nemohli vynechat i opuštěné vesnice v severozápadní Sýrii.
Celkem se jedná o 40 vesnic v 8 celcích.

A tyto vesnice byly v polovině roku 2011 zapsány na seznam světového kulturního a přírodního dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) jako památky lidstva.
Jde o pozoruhodné svědectví o životě na venkově v pozdním starověku a během byzantského období.
Vesnice vznikaly mezi 1. a 7. stoletím, v období od 8. do 10. století byly opuštěny. I když od té doby chátraly, dodnes je patrný promyšlený systém staveb - pohanské chrámy, kostely, cisterny, lázeňské domy. Jsou tu známky dokazující znalost hydraulické techniky, obrysy zemědělských pozemků zase svědčí o ovládnutí obyvatel zemědělské výroby.

Žádné komentáře:

Okomentovat