čtvrtek 24. března 2011

Izrael 2011 - 2. den (plný zážitků - středa)

vzhledem k velmi pokročilé noční době ... jen velmi stručně (pokusím se doplnit někdy později)

- výlet do Tabgha (místo, ke Kristus učinil zázrak a nasytil zástupy lidí rozmnoženými chleby a rybami)
- plavba lodí po Galilejském jezeře
- chrám Petrova primátu
- Kafarneum (stará synagoga často navštěvovaná Kristem)
- výjezd taxíky na horu Tábor
a pozdně noční procházka po Tiberiasa zítra jedeme na Golanské výšiny

Žádné komentáře:

Okomentovat